Ładowanie akumulatorów żelowych, długotrwałe przechowywanie.

Jednym z podstawowych sposobów wykorzystywania akumulatorów wykonanych w wersji żelowej jest praca cykliczna. Przy tego rodzaju pracy akumulator stanowi podstawowe źródło zasilania urządzenia lub pojazdu i w chwili, gdy następuje jego rozładowanie urządzenie kończy pracę. Następnie dokonuje się jego odłączenia oraz ponownego doładowania baterii. Przy bardzo intensywnym wykorzystaniu, akumulatory wyładowane są wyjmowane i zastępowane podobnym zestawem gotowych do pracy – naładowanych ogniw. Taka procedura daje więcej czasu na naładowane baterii, pozwala na zastosowanie mniejszych prądów i spokojniejsze ładowanie. Wpływa to korzystnie na czas eksploatacji.

Czas pomiędzy zakończeniem rozładowania a rozpoczęciem ładowania nie powinien być zbyt długi ponieważ przechowywanie takich akumulatorów w stanie rozładowanym niekorzystnie wpływa na ich parametry – obniża się dostępna pojemność. O ile to tylko możliwe rozładowany akumulator powinien być poddany ładowaniu bezpośrednio po zakończeniu pracy. Oznacz to również, że warto doładować częściowo rozładowany akumulator i nie należy pozostawiać go na dłużej w stanie częściowego rozładowania, o ile mamy możliwość doładowania. 

Przeciętnie akumulatory VRLA są projektowane na 200-400 pełnych cykli wyładowania. Jako pełny cykl przyjmujemy wyładowanie akumulatora 12V do napięcia 10,5V. W sytuacji gdy napięcie końcowe jest wyższe – akumulator nie jest wyładowywany do końca ilość cykli wzrasta i wynosi odpowiednio 1200-2000 cykli 30%.

Warto pamiętać, że typowy model ma określoną ilość cyklów pracy. Pomijając początkowe cykle każde kolejne ładowanie i rozładowanie stopniowo powoduje zużycie baterii i obniżenie jej pojemności. Podczas użytkowania akumulatora, a szczególnie w czasie ładowania, przestrzegać należy kilku zasad. Zastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji ma kluczowe znaczenie dla trwałości baterii.

Typowe akumulatory żelowe należy ładować metodą stało napięciową wraz z ograniczeniem prądowym. Podczas początkowej pracy prąd ładowania nie powinien przekraczać wartości większej niż 0,3C oraz napięcia od 13,5 do 13,8V. Idealnym ku temu rozwiązaniem będą ładowarki impulsowe, które nie tylko spełniają swą podstawową rolę, lecz także zabezpieczają akumulator przed skokami temperatur i wahaniami wartości napięcia.

Dla akumulatorów bezobsługowych niebezpieczne jest zarówno utrzymywanie w stanie rozładowanym jak i zbyt długie ładowanie – utrzymywanie na podwyższonym napięciu. Automatyczne ładowarki zazwyczaj przechodzą w tryb konserwacji po wykryciu pełnego naładowania. Zakładając, że dysponujemy takim urządzeniem, możliwe jest pozostawienie akumulatora podłączonego do ładowarki na dowolnie długi czas.

Przede wszystkim bezpieczny sposób ładowania akumulatora przedłuża jego żywotność oraz ogranicza niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. Akumulator żelowy powinien być utrzymywany w stanie naładowanym. To znaczy, że nawet jeżeli nie używamy urządzenia: np.: akumulatorowa kosiarka do trawy pracuje tylko w sezonie letnim, i tak trzeba co jakiś czas (1-3 miesiące) wykonać ładowanie konserwujące na zainstalowanych akumulatorach. Częstotliwość takich konserwacji powinna być uzależniona od temperatury przechowywania baterii – optymalnie powinno to być 10-15 stopni, czyli w większości przypadków odpowiednim miejscem będzie piwnica.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.